افتتاح حساب پس انداز
افتتاح حساب پس انداز

 

صندوق قرض الحسنه مفتخر است با وجود بیش از 20000 حساب پس انداز پیوسته با افتتاح حساب های جدیددر حال پیشرفت و ترقی باشد:
مراحل افتتاح حساب به شرح زیر می باشد:


>تقاضای شفاهی افتتاح حساب 
 
>تحویل کارت افتتاح حساب جهت درج مشخصات سجلی به صورت کامل در نمونه امضاء

 

>دریافت کارت ملی و کپی آن و اسکن کارت ملی و نمونه امضاء در رایانه ( در صورتی که صاحبان امضا بیشتر از یک نفر باشند کارت ملی و نمونه ی امضای همه ی آنها دریافت و اسکن می شود . )

 

>جستجو در اطلاعات سیستم جهت بررسی احتمال وجود حساب و یا مشخصات قبلی متقاضی در سیستم .

 

>انتخاب شماره حساب توسط متقاضی از لیست شماره های پیشنهادی

 

>اختصاص شماره حساب و ثبت مشخصات متقاضی در رایانه و ثبت توضیحات لازم در صمت توضحیات

 

>ثبت دفترچه حساب پس انداز یا کارت حساب در رایانه ( و یا کارت حساب )

 

>ثبت مشخصات متقاضی حساب پس انداز در دفترچه حساب یا کارت حساب

 

>صدور سند افتتاحیه به مقدار مبلغ واریزی متقاضی

 

>پیوست نمودن عکس و نمونه امضا به اطلاعات شخص در رایانه

 

>تحویل دفترچه ( یا کارت ) حساب پس انداز به همراه هدیه ی افتتاح حساب جدید .

[1]